Kwaliteit

Wij werken voortdurend aan de beste kwaliteit. Daarom…..

  • hebben wij in december 2020 opnieuw de “Vrijwillige Kwaliteitstoets” gedaan en met een 100% score behaald;
  • staan wij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;
  • nemen wij deel aan een regionale Kwaliteitskring;
  • zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie;
  • hebben wij een klachtenregeling;
  • volgen wij jaarlijks bij- en nascholing;
  • maken wij al enkele jaren gebruik van een klanttevredenheidsonderzoek;