Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u een klacht hebt over de logopedist of over de logopedische behandeling. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit met ons bespreken, zodat we kunnen proberen het probleem op te lossen of uit te praten.

Indien wij er samen niet uit komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij wij zijn aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

U vindt meer informatie op:
www.klachtenloketparamedici.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg