Samenwerking

We zijn aangesloten bij BLOK, dit is een samenwerkingsverband met logopedistes uit midden/zuid Kennemerland.
Daarnaast werken we zonodig samen met verschillende disciplines, zoals:

• (Kinder) Fysiotherapeut
• Tandarts
• KNO-arts
• Osteopaat
• Psycholoog
• Huisarts
• Schoolarts
• Consultatiebureau
• Leerkrachten
• Interne begeleiders
• Ambulante begeleiders

Tongbreker

De herbergier van de herberg hier herbergt hier de herbergier van de herberg daar