Skip to main content

Behandeling

De behandeling vindt één à twee keer per week plaats gedurende maximaal 25 minuten. Er worden oefeningen voor thuis meegegeven, wij verwachten dat deze minimaal 3 à 4 keer per week thuis geoefend worden.

KINDEREN

Logopedie Groep Haarlem Noord stemt de behandeling zoveel mogelijk af op de belevingswereld en interesses van het kind. De logopedist neemt de bestaande vaardigheden van het kind als uitgangspunt bij het werken aan de doelen die samen met de ouder(s) zijn opgesteld. Hierdoor blijft het kind gemotiveerd en houdt het plezier in de behandeling. Ook de omgeving (familie, leerkrachten en anderen) wordt betrokken bij de logopedie. Dit is van groot belang voor het eindresultaat.

VOLWASSENEN

De behandeling van volwassenen gaat uit van een hulpvraag op het gebied van verstaanbaarheid en articulatie. Stem- en slikklachten behandelen wij niet. Hiervoor kunt u bij onze collega’s in andere praktijken terecht.

OMGEVING

Het kan voorkomen dat voor een optimaal resultaat van de behandeling het nodig is om behalve de cliënt ook de omgeving (familie, leerkracht, verzorging en anderen) te informeren en adviseren over de klacht en het verloop van de behandeling.

Wij hebben daarom goede contacten en korte overleg lijnen met alle scholen in Haarlem-Noord, waaronder: Basisschool de Dolfijn, Koningin Emma school, OBS de Cirkel, Liduinaschool, De Zonnewijzer, Ter Cleeff, de Adalbertusschool, SBO de Trapeze (https://www.schoterbos.nl/) en de Sint Bavo school (https://www.sintbavoschool-revius.nl/).