Welkom

Horen, luisteren, praten. Daarmee maak je contact met mensen. Wat je ook doet, wie of waar je ook bent. Maar wat nou als communiceren niet vanzelf gaat? Bijvoorbeeld door spraak- of taalproblemen. Logopedie Groep Haarlem Noord biedt sinds 2006 zowel hulp aan kinderen vanaf 2 jaar als aan volwassenen met communicatieproblemen.  Op deze site vindt u informatie over de logopediepraktijk en de werkwijze. Mocht u na het lezen van de site nog informatie willen dan kunt u contact  opnemen. Dit kan via het contactformulier op de pagina contact, telefonisch via 0619315308 of u kunt een email sturen naar info@lghn.nl.

Wij hebben ook in 2021 met alle zorgverzekeraars een contract. Logopedie aan kinderen wordt volledig vergoed. Bovendien gaat het bij kinderen onder de 18 jaar niet ten koste van uw eigen risico.

Op woensdag 09-02-2022 start op de praktijk de Hanen-oudercursus Praten die je met z’n tweeën voor meer informatie klik hier

Beste (ouder(s) van) cliënten van Logopedie Groep Haarlem Noord,

Het kan zijn dat uw behandelend logopedist met u heeft afgesproken om weer een afspraak op één van onze praktijklocaties te maken. Hieronder vindt u de maatregelen die we als praktijk nemen om gezondheidsrisico’s voor u en onszelf zoveel mogelijk te beperken.

– iedereen met ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, kuchen, keelpijn of koorts) blijft thuis. In dit geval kunnen we wel tele-logopedie inzetten. U zult voorafgaand aan de logopediesessie worden gevraagd of u ziekteverschijnselen heeft of heeft gehad.
– kinderen t/m 6 jaar die alleen neusverkouden zijn mogen naar de logopedie komen. Wanneer er sprake is van hoesten dan wordt u verzocht de afspraak af te zeggen. Wellicht is dan een behandeling middels videobellen  mogelijk. Overleg dit met de behandelende logopedist.
– kom zoveel mogelijk alleen, of, wanneer het de logopedie voor uw kind betreft, brengt één ouder één kind
– wij houden 1,5m afstand van u en zoveel mogelijk ook van uw kind
– u kunt gevraagd worden via een andere uitgang het pand te verlaten om contact met anderen te vermijden
– bij binnenkomst worden handen van u/uw kind en de behandelaar gereinigd/ontsmet, evenals de tafel, stoelen waar gebruik van wordt gemaakt
– wij reinigen ons (speel)materiaal zoveel mogelijk. U kunt ons helpen door zelf een spelletje of motivatiemateriaal mee te nemen voor uw kind. – het is handig als u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd komt, niet te vroeg en niet te laat, zodat u weinig gebruik hoeft te maken van de wachtkamer. Mocht de wachtkamer vol zitten (3 stoelen bezet) wacht dan buiten.
– logopediesessies zijn mogelijk iets korter dan de normale 25 minuten ivm hygiënemaatregelen tussen sessies door

We hebben er vertrouwen in dat we dit samen met elkaar zo kunnen doen.

Elisabeth Hein
Hinke Leijenhorst
Maartje Sypkens
Lois van Gils

Vanwege langdurige ziekte binnen ons team zal het langer duren voordat uw kind geplaatst kan worden. Wij adviseren u om uw kind ook elders aan te melden.

 Telefonisch zijn wij bereikbaar op 0619315308 of per mail info@lghn.nl