Skip to main content

Verdieping Spraakontwikkelings- stoornissen

Recent heeft Maartje Sypkens bijscholing/verdieping op het gebied van spraakontwikkelingsstoornissen (SOS) gevolgd. Voor een efficiënte therapie en een optimaal behandelresultaat is het namelijk belangrijk om te weten welke therapievorm past bij welke stoornis. Procesdiagnostiek is daarbij leidend. Voor de behandeling van motorische stoornissen zijn er verschillende mogelijkheden. In de behandeling staan de principes van het motorisch leren centraal.  De Dynamic Temporal & Tactile cueing Treatment Approach (DDTC) is zeer geschikt voor jongere kinderen met motorische spraakproblematiek en de Rapid Syllable Transition Treatment (ReST) is geschikt voor oudere kinderen met motorische spraakproblematiek.