Nieuws

Nieuws

Op woensdag 29 september 2021 start  de Hanen oudercursus Praten doe je met z’n tweeën, klik hier  Deze zal gegeven worden door  Elisabeth Hein en Margaret Kappert, beide  logopedist en gecertificeerd Hanentherapeut.

Cursusdata: 29 september- 6 oktober- 3 november- 10 november- 8 december-15 december. De terugkombijeenkomst wordt nader bepaald.

Tijden: 19.30 – 22.00 uur, deels fysiek en deels online

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact met de praktijk opnemen.

Een reactie van een ouder die onlangs de Hanen oudercursus heeft gevolgd;

De afgelopen maanden hebben wij de Hanen training gevolgd. Door alle Corona maatregelen was de training online. Het grote voordeel hiervan was dat mijn man en ik beiden aanwezig konden zijn. De huisbezoeken konden wel doorgaan. Dat was erg fijn! Wij hebben de training als heel prettig en leerzaam ervaren. Omdat de spraak-taalontwikkeling van ons zoontje wat achterblijft, waren wij zoekende naar manieren om hem op een positieve manier te helpen. De training heeft ons voldoende handvatten gegeven om zijn taalontwikkeling op een ontspannen en gezellige manier door de dag heen te stimuleren. De (online) groep was heel positief en voelde fijn. Met onze zoon gaat het hartstikke goed. We kijken uit naar een zomer met heel veel geklets.

Met ingang van 9 februari 2021 zal onze collega Eser van Zonderen-Yanat helaas onze praktijk verlaten.

Vanaf juli 2020 is onze locatie aan de Jan Luykenstraat 116 gesloten. U kunt bij ons terecht op de volgende locaties: Rijksstraatweg 17a, SBO de Trapeze (Dinkelstraat 4) of Sint Bavoschool (Eemstraat 15).

Na- en bijscholing

In september 2019 heeft Elisabeth Hein de ‘Hanen’-cursus gedaan en kan zij nu werken volgens het ‘Hanenprogramma’. Elisabeth kan ouders nu gerichte strategieën aanleren om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Hierbij maakt zij gebruik van video-opnames, ouder-kind interactie en geeft feedback aan ouders.

Na- en bijscholing

In maart 2019 heeft Maartje Sypkens de cursus ‘Selectieve eters’ gevolgd. Door de cursus kan Maartje ondersteunen bij kinderen die een beperkte variatie aan voeding nemen en er niet snel een verwachting is dat dit zal uitbreiden. Daarnaast heeft Elisabeth Hein de opfriscursus ‘PROMPT’ gedaan om zo weer te kunnen werken volgens de meest recente inzichten.

Na- en bijscholing

Cursus PROMPT
Elisabeth Hein, Hinke Leijenhorst en Maartje Sypkens hebben de cursus PROMPT gevolgd om kinderen en volwassenen met een motorische articulatiestoornis te kunnen helpen.

Kwaliteit

Kwaliteitscyclus Logopedie

Nadat Logopedie Groep Haarlem Noord inmiddels tweemaal met succes de  vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald heeft, zijn we door gegaan met de volgende stap binnen de Kwaliteitscyclus Logopedie. Op 4 december 2020 heeft op de praktijk een visitatie plaatsgevonden. Dit kwaliteitsgesprek werd gevoerd met een auditor van een onafhankelijk auditbureau. Tijdens dit gesprek werd met collega’s uit de praktijk gereflecteerd op de huidige praktijksituatie. De praktijk stelde op basis van een zelfevaluatie een plan van aanpak op om logopedische zorg te optimaliseren. Eind van dit jaar worden tijdens een nieuwe visitatie onze doelen geëvalueerd.

Wij zijn er trots op dat Logopedie Groep Haarlem Noord officieel erkend is als kwaliteitspraktijk.

Kwaliteitsregister Paramedici

Wij zijn allemaal geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Waarom deze herregistratie? Negen paramedische beroepsverenigingen waaronder de NVLF, hebben het Kwaliteits-register Paramedici opgezet met steun van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het doel van registratie is het herkenbaar blijven als paramedicus en logopedist, het stimuleren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid aan het publiek en verzekeraars.

Klanttevredenheid

Waardering

Over het afgelopen jaar zijn wij door de uitbehandelde cliënten gewaardeerd met gemiddeld een 8,9! Wij doen ons werk met passie en proberen goede zorg op maat te geven. Het is heel fijn om daar zo een mooie waardering voor te krijgen.