Nieuws

Op 24 mei 2023 start een nieuwe Hanen oudercursus Praten doe je met z’n tweeën, klik hier  Deze zal gegeven worden door  Elisabeth Hein en Margaret Kappert, beide  logopedist en gecertificeerd Hanentherapeut.

De eerste cursusdata zijn 31/5, 21/6, 28/6. De laatste bijeenkomsten worden na de zomervakantie gedaan en worden nader bepaald. De cursus zal online gegeven worden.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact met de praktijk opnemen.

Enkele reacties van ouders die onlangs de Hanen oudercursus hebben gevolgd;

“Ik zou elke ouder deze cursus aanraden! Het is heel waardevol, omdat je als ouder handvatten aangereikt krijgt waarmee je je kind kunt stimuleren meer te communiceren. Het geeft mij als ouder ook rust, omdat ik weet dat ik mijn kind op de juiste manier aan het helpen ben. Elisabeth en Margaret verstaan hun vak en zijn heel benaderbaar! Echt heel blij met de keuze om de cursus te gaan volgen.”

“De afgelopen maanden hebben wij de Hanen training gevolgd. Door alle Corona maatregelen was de training online. Het grote voordeel hiervan was dat mijn man en ik beiden aanwezig konden zijn. De huisbezoeken konden wel doorgaan. Dat was erg fijn! Wij hebben de training als heel prettig en leerzaam ervaren. Omdat de spraak-taalontwikkeling van ons zoontje wat achterblijft, waren wij zoekende naar manieren om hem op een positieve manier te helpen. De training heeft ons voldoende handvatten gegeven om zijn taalontwikkeling op een ontspannen en gezellige manier door de dag heen te stimuleren. De (online) groep was heel positief en voelde fijn. Met onze zoon gaat het hartstikke goed. We kijken uit naar een zomer met heel veel geklets.”

Met ingang van 1 april 2022 heeft onze collega Hinke Leijenhorst-van Popta helaas onze praktijk verlaten.

Wist u dat u bij ons terecht kon op de volgende locaties: Rijksstraatweg 17a, SBO de Trapeze (Dinkelstraat 4), Sint Bavoschool (Eemstraat 15) of Sint Bavoschool-Reviusstraat.

Klanttevredenheid

Waardering

Over het afgelopen jaar (2022) zijn wij door de uitbehandelde cliënten gewaardeerd met gemiddeld een 9,6! Wij doen ons werk met passie en proberen goede zorg op maat te geven. Het is heel fijn om daar zo een mooie waardering voor te krijgen.

Na- en bijscholing

Februari 2023 hebben Maartje Sypkens en Elisabeth Hein de cursus Met Taal Vooraan gevolgd. Hiermee kunnen zij Pedagogisch Medewerkers coachen op de groep om ernstige taalachterstanden te voorkomen. Bovendien vindt er vroegtijdig signalering plaats.

Na een kennismaking volgt een traject van ongeveer 9 weken. Tijdens dit traject worden doelen gesteld om vervolgens op de groep begeleid te oefenen met de Pedagogisch Medewerkers. Bij het begeleid oefenen wordt de PM-er gecoacht, gefilmd en geëvalueerd op de groep.

Uit onderzoek blijkt dat na het traject de PM-er in staat is om de taal uitlokkende strategieën blijvend toe te passen. Op deze manier kan de PM-er de interactie met het kind positief beïnvloeden. De PM-er kan een taal verrijkende omgeving bieden aan alle kinderen op de groep.

Ook interesse in een traject Met Taal Vooraan? Stuur ons een bericht via info@lghn.nl.

In oktober 2022 heeft Maartje Sypkens de cursus “Spraakstoornissen bij Schisis” met goed gevolg afgerond.

In september 2019 heeft Elisabeth Hein de ‘Hanen’-cursus gedaan en kan zij nu werken volgens het ‘Hanenprogramma’. Elisabeth kan ouders nu gerichte strategieën aanleren om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Hierbij maakt zij gebruik van video-opnames, ouder-kind interactie en geeft feedback aan ouders.

In maart 2019 heeft Maartje Sypkens de cursus ‘Selectieve eters’ gevolgd. Door de cursus kan Maartje ondersteunen bij kinderen die een beperkte variatie aan voeding nemen en er niet snel een verwachting is dat dit zal uitbreiden. Daarnaast heeft Elisabeth Hein de opfriscursus ‘PROMPT’ gedaan om zo weer te kunnen werken volgens de meest recente inzichten.

Elisabeth Hein en Maartje Sypkens hebben de cursus PROMPT gevolgd om kinderen en volwassenen met een motorische articulatiestoornis te kunnen helpen.

Kwaliteit

Kwaliteitscyclus Logopedie

Nadat Logopedie Groep Haarlem Noord inmiddels tweemaal met succes de  vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald heeft, zijn we door gegaan met de volgende stap binnen de Kwaliteitscyclus Logopedie. Op 4 december 2020 heeft op de praktijk een visitatie plaatsgevonden. Dit kwaliteitsgesprek werd gevoerd met een auditor van een onafhankelijk auditbureau. Tijdens dit gesprek werd met collega’s uit de praktijk gereflecteerd op de huidige praktijksituatie. De praktijk stelde op basis van een zelfevaluatie een plan van aanpak op om logopedische zorg te optimaliseren. Eind van dit jaar worden tijdens een nieuwe visitatie onze doelen geëvalueerd.

Wij zijn er trots op dat Logopedie Groep Haarlem Noord officieel erkend is als kwaliteitspraktijk.

Kwaliteitsregister Paramedici

Wij zijn allemaal geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Waarom deze herregistratie? Negen paramedische beroepsverenigingen waaronder de NVLF, hebben het Kwaliteits-register Paramedici opgezet met steun van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het doel van registratie is het herkenbaar blijven als paramedicus en logopedist, het stimuleren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid aan het publiek en verzekeraars.